Projekty, nadzory budowlane, budynki konstrukcji szkieletowej i inne usługi z branży budowlanej

Oferujemy kompleksowe usługi obejmujące działalność w zakresie inżynierii budowlanej oraz związane z nią doradztwo techniczne. Specjalizujemy się w kierowaniu, nadzorowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych. Oceniamy i badamy stan techniczny różnego rodzaju budynków i budowli.

Świadczymy profesjonalne usługi projektowe w zakresie:

  • planów zagospodarowania terenu przy realizacji obiektów budowlanych,
  • domów jednorodzinnych zarówno w technologii tradycyjnej, jak i szkieletowej,
  • wysoce energooszczędnych domów jednorodzinnych w technologii IZODOM,
  • konstrukcji mostowych stalowo-drewnianych, głównie kładek dla pieszych, mostów na drogach lokalnych,
  • innych nietypowych rozwiązań konstrukcji budowlanych.

Tworzymy ponadto adaptacje projektów budowlanych. Zajmujemy się kosztorysowaniem w zakresie kosztorysów inwestorskich i powykonawczych. Dokonujemy analiz kosztów i sprawdzeń kosztorysów na potrzeby inwestora.

Wykonujemy okresowe kontrole budynków i budowli obejmujące ocenę i badanie stanu technicznego zgodnie z wymogami Art. 62 Prawa Budowlanego. W swojej ofercie posiadamy sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

W kooperacji z podmiotami zewnętrznymi realizujemy obiekty budowlane ze szkieletem drewnianym w tzw. systemie amerykańsko-kanadyjskim.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej kompleksowej oferty.