Kierowanie, nadzorowanie oraz kontrolowanie budowy i robót

nadzorowanie budowyPrawo budowlane dokładnie reguluje aspekty związane z kierowaniem, nadzorowaniem i kontrolowaniem budowy i robót. Narzuca inwestorom obowiązek zatrudnienia na budowie odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów.

Decydując się na skorzystanie z usług naszej firmy mają Państwo gwarancję bezpiecznej i sprawnej realizacji inwestycji i przeprowadzenia robót zgodnie ze sztuką budowlaną.

Zatrudniani kierownicy budowy mają odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych odpowiednich dla danej inwestycji. Na potrzeby inwestora kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dodatkowo zapewniamy nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych przy skomplikowanych i trudnych warunkach gruntowych. Nasi pracownicy posiadają w tym celu odpowiednie kwalifikacje zawodowe i konieczne uprawnienia. Konkretna inwestycję może prowadzić jeden kierownik budowy, natomiast na budowie może działać równocześnie kilku kierowników robót.

Kierownik podejmuje zlecenie na podstawie oświadczenia o przyjęciu obowiązków. Inwestor zobowiązany jest przekazać ten dokument do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Nasze usługi obejmują czuwanie nad prawidłowym przeprowadzeniem robót, dbanie o bezpieczeństwo na budowie, organizację prac, zabezpieczenie terenu budowy. Prowadzimy potrzebną dokumentację, w tym dziennik budowy. Przygotujemy dokumentację powykonawczą i zgłosimy obiekt do sprawdzenia i odbioru.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie kierowania, nadzoru, kontroli budowy i robót. Zapewniamy pełen profesjonalizm i rzetelność.

Profesjonalne usługi w dobrych cenach!