Oferta dla deweloperów

Posiadamy ofertę dla Deweloperów zawierającą:

  1. Sporządzanie Harmonogramów budów oraz terminarzy robót budowlanych dla realizowanych inwestycji.
  2. Bieżące doradztwo prawno-budowlane w zakresie realizowanych procesów budowlanych.
  3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z Ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
  4. Weryfikacja ilościowa i kosztowa (z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi informatycznych):

a. Ofert robót budowlanych,
b. Prac/robót dodatkowych.

  1. Sprawowanie bieżącej kontroli wykonywanych robót budowlanych, w tym przekazania placu i rejonu robót oraz bieżącej zgodności wykonywanych prac z projektem i sztuką budowlaną.
  2. Konsultacje techniczne w zakresie praktycznego wykonawstwa robót budowlanych.
  3. Prowadzenie odbiorów cząstkowych i końcowych realizowanych robót budowlanych polegające na kontroli zgodności wykonania robót budowlanych z ogólnie stosowanymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
  4. Sporządzanie na potrzeby aktów notarialnych:

a. Map parkingów i powierzchni przynależnych do lokali, będących podstawą do ustanowienia ich odrębności.
b. Podziału części wspólnych budynków wielorodzinnych.

  1. Uczestnictwo w przekazaniach inspektorskich lokali pierwszym ich nabywcom.
  2. Sprawowanie nadzoru nad systemem obsługi reklamacyjnej zrealizowanych inwestycji, w tym:

a. Obsługa portalu reklamacyjnego polegającą na kontakcie elektronicznym z Klientami – jeśli takim dysponuje                          zleceniodawca.
b. Merytoryczna weryfikacja zgłoszeń reklamacyjnych.
c. Współpraca z wykonawcami w zakresie technologii usuwania przyczyn zgłaszanych reklamacji.
d. Nadzór nad pracami naprawczymi wykonywanymi przy usuwaniu zgłaszanych reklamacji.

Komputer i telefon

Profesjonalne usługi w dobrych cenach!