Kosztorysowanie w zakresie kosztorysów inwestorskich i powykonawczych

kalkulator i pieniądzeTworzymy profesjonalne kosztorysy inwestorskie i powykonawcze. Nasze usługi obejmują kosztorysowanie dla budynków mieszkalnych, handlowych i innych. Ofertę kierujemy do Klientów planujących remont lub budowę budynku wielorodzinnego, biurowego, handlowego, a także kończących budowę i potrzebujących kosztorysu powykonawczego.

Kosztorys inwestorski

Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego ma na celu ustalenie orientacyjnego kosztu, który skłonny jest ponieść inwestor za wykonanie robót objętych projektem. Taki kosztorys przygotujemy na podstawie przedmiaru robót lub planowanych kosztów robót budowlanych. Kosztorys inwestorski sporządzany jest na etapie projektowania, przed rozpoczęciem realizacji robót budowlanych. Ustala on najbardziej prawdopodobny, średni koszt z jakim powinien liczyć się zamawiający.

Stworzenie kosztorysu niesie za sobą szereg zalet. Ułatwia prowadzenie negocjacji cenowych w procedurze przetargowej czy stanowi dla inwestora podstawę wystąpienia o kredyt bankowy, dotacje lub środki unijne na wykonanie robót.

Kosztorys powykonawczy

Sporządzenie kosztorysu powykonawczego ma na celu pomoc wykonawcy w ustaleniu wysokości wynagrodzenia za wykonane roboty. Tworzony jest po zakończeniu prac, zwykle w przypadku robót, których zakres jest trudny do określenia na etapie zawierania umowy. Wówczas zawiera się umowę rozliczaną kosztorysem powykonawczym. Wyliczone na jego podstawie wynagrodzenie jest ceną ostateczną, ustaloną w oparciu o zapisane w umowie składniki ceny kosztorysowej – stawkę robocizny, wysokość narzutów, ceny wg określonej publikacji cenowej.

Profesjonalne usługi w dobrych cenach!