Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków

energetyka budowlanaPosiadamy uprawnienia potrzebne do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Jeśli sprzedają Państwo nieruchomość, a kupujący zażądał takiego świadectwa oferujemy jego wystawienie.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, inaczej zwane certyfikatem energetycznym to dokument, który ułatwia określenie zużycia energii w budynku lub lokalu mieszkalnym. Określa koszty potrzebne do zaspokojenia potrzeb związanych z eksploatacją, takie jak ogrzewanie, uzyskanie ciepłej wody, wentylacja, klimatyzacja i oświetlenie.

W certyfikacie  definiowane są kluczowe parametry: wartość zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną i energię końcową. Kwestie efektywności energetycznej budynków projektowanych, budowanych czy przebudowywanych określane są przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Jakie informacje powinno zawierać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Certyfikat energetyczny jest dokumentem o określonej strukturze. Musi zawierać:

  • dane identyfikacyjne budynku lub jego części,
  • szczegółową charakterystykę energetyczną obiektu,
  • zalecenia określające zakres i rodzaj prac budowlano-instalacyjnych, dzięki którym charakterystyka energetyczna ulegnie poprawie,
  • objaśnienia i informacje dodatkowe.

Wystawiony certyfikat posiada 10-letnią ważność. W przypadku przeprowadzenia prac budowlano-instalacyjnych mogących wpłynąć na zmianę charakterystyki energetycznej budynku należy dokonać aktualizacji dokumentu.

Profesjonalne usługi w dobrych cenach!